Minutkort


Et minutkort er personligt


Det er ikke tilladt, at købe flere minutkort af samme type, før end der er under 25 minutter tilbage på det gamle


Ikke brugte minutter overføres til næste sæson, såfremt man fornyer sit medlemsskab og kontingent betales rettidigt


Ved udmeldelse eller manglende betaling af kontingent er minutkortet ugyldigt


Priserne er gældende fra 30. marts 2021

SENIOR (18 år eller derover)

Minutkort, 100 minutter

600 kr.

Minutkort, 50 minutter

325 kr.

Minutkort, 100 minutter (TRICK)

450 kr.

UNGDOM (17 år eller derunder)

Minutkort, 100 min.

450 kr.

Minutkort, 50 min.

250 kr.

KLUBGÆSTER UNDER DVWF

DVWF gæstetur - vælg mellem

Slalom: 6 gennemløb

Trick: 12 minutter

Hop: 3 hop

100 kr.